Willem II ontneemt Jos Hoosemans erelidmaatschap

21
2687

Willem II heeft Jos Hoosemans (1878-1951) postuum het erelidmaatschap ontnomen. Recent werd bekend dat Hoosemans veroordeeld is wegens oorlogsmisdaden. Vanzelfsprekend distantieert Willem II zich hiervan.

Hoosemans was sinds de oprichting van Willem II (destijds Tilburgia) in 1896 enige tijd lid van de club. Ook was hij een aantal maanden voorzitter. Om die reden werd hij in 1898 benoemd tot erelid, waarna hij vóór 1903 de club verliet. Vanaf die tijd was er geen contact meer tussen hem en Willem II.

Bijna vier decennia later kwam Hoosemans in aanraking met de NSB. In de Tweede Wereldoorlog verrichte hij werkzaamheden voor de Duitse inlichtingendienst. Voor die oorlogsmisdaden werd hij in 1950 veroordeeld. Hoosemans overleed in 1951 op 73-jarige leeftijd in gevangenschap.

De zaak-Hoosemans kwam aan het licht tijdens onderzoek naar de clubgeschiedenis. Op basis van de bevindingen uit nader onderzoek besloot het Stichtingsbestuur op advies van de Clubraad unaniem om Hoosemans postuum het erelidmaatschap te ontnemen en hiermee recht te doen aan de slachtoffers en hun nabestaanden.

(Bron: willem-ii.nl)

21 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Inline Feedbacks
View all comments