Update WOB verzoek Ajax – Willem II

82
6125
Politie met traangas fouilleert onschuldige fan

De uitwedstrijd tegen Ajax van vorig seizoen is er een die veel supporters niet snel zullen vergeten. Helaas niet vanwege een mooi resultaat of een fantastische sfeer, maar omdat ze een middag lang vastgehouden zijn door de ME. Als stichting KingZine doen we wat we kunnen om aan te tonen dat de behandeling van onze supporters schandalig en onnodig was. Vooral ook om dit soort gedrag vanuit de politie in de toekomst te voorkomen.

De eerste stap die we daarom genomen hebben is het, middels een WOB verzoek, opvragen van alle documenten rondom het politie optreden van deze dag. Deze documenten hebben we ontvangen en doorgelezen. Hieruit volgt dat het gedrag van een aantal supporters wellicht niet de schoonheidsprijs verdient, maar dat het optreden van de lokale autoritreiten disproportioneel is geweest. Onderstaand een samenvatting van onze bevindingen. Ook zijn onderaan dit bericht alle documenten te downloaden voor iedereen die ze zelf volledig wil lezen.

Samenvatting WOB documenten
Uit de documenten kan een aantal conclusies getrokken worden. Onderstaand in volgorde van de gebeurtenissen onze blik op de gebeurtenissen en dat wat er in de documenten uit het WOB verzoek opgenomen is.

Foute informatie leidt tot noodbevel
Voor deze wedstrijd gold een volledig vrij vervoersregeling. Dit houdt in dat supporters van Willem II de vrijheid hebben om op elke manier die zij willen naar Ajax af te reizen.
Vanuit de politie Tilburg wordt het bericht naar de politie Amsterdam gestuurd dat er signalen zijn dat een groep van ongeveer 150 Willem II supporters met de trein naar Amsterdam zou komen. Een deel van de supporters zouden de wedstrijd Ajax – Willem II in de binnenstad willen bekijken. Dit laatste wordt gezien als een provocatie. Voor de politie Amsterdam is het niet gewenst dat een groep Willem II supporters de wedstrijd in de binnenstad wil bekijken. Ze denken ook dat deze supporters niet eens een kaartje voor de wedstrijd hebben. De politie Amsterdam kiest er daarom voor een noodbevel voor te bereiden. In dit noodbevel wordt opgenomen dat supporters van Willem II (en Royal Antwerp) zonder kaartje voor de wedstrijd niet welkom zijn in Amsterdam.

Reactie KingZine: Dat een groep Willem II supporters van plan is per trein naar Amsterdam te reizen klopt. Echter, de personen in deze groep zijn wel in het bezit van een kaartje. Zij mochten dan ook op deze wijze naar Amsterdam reizen. Niemand uit de groep is van plan de wedstrijd in de Amsterdamse binnenstad te bekijken. De informatie van de politie is dus niet juist. De manier waarop de politie Amsterdam invulling heeft gegeven aan het noodbevel blijft schandalig. In het noodbevel stond dat supporters zonder kaartje niet Amsterdam in mochten. Dit controleren kan binnen enkele minuten. De politie Amsterdam koos er echter voor om uitvoering aan dit noodbevel te geven door de gehele groep op de foto te zetten en urenlang op te houden zonder eten of drinken.

Politie vindt onderbouwing noodbevel aan de magere kant
Uit de documenten blijkt echter dat ook de politie vindt dat enkel dit signaal wel erg weinig informatie is om een noodbevoegdheid toe te passen. Een noodbevel is immers een uiterst redmiddel en mag slechts in het uiterste geval worden toegepast. Wanneer er geen andere mogelijkheden zijn. In de documenten valt ook te lezen dat het de eerste keer zal zijn dat burgemeester Halsema een noodbevel zal afgeven en dat het noodbevel dus goed onderbouwd moet worden. In de documenten wordt hierover ook gezegd dat de burgemeester alvast geïnformeerd wordt, omdat water niet in één keer kookt. Uiteindelijk wordt een vechtpartij uit 2014 gebruikt als argument voor het afgeven van het noodbevel. Buiten een voetbalwedstrijd om heeft er een vechtpartij tussen Ajax en Willem II supporters plaatsgevonden. Omdat dit buiten het voetbal om was is dit niet meegenomen bij het bepalen van de vervoersregeling.

Reactie KingZine: Zelfs de politie vindt het te weinig informatie voor het noodbevel. Ineens is er dan een vechtpartij die niet meegenomen zou zijn bij het bepalen van de vervoersregeling. Vanwege een vechtpartij vier jaar eerder vindt men een noodbevel ineens wel een goed idee. Voor ons gevoel is de politie op zoek geweest naar een reden om een noodbevel te kunnen krijgen. Al voordat de supporters op pad gingen had de politie al het vooroordeel dat de hele groep uit was op een vechtpartij. Daar komt nog bij dat er andere mogelijkheden waren om een mogelijke confrontatie te vermijden. Zo had de groep kunnen worden gecontroleerd op aanwezigheid van kaartjes en had deze groep vervolgens naar de ArenA kunnen worden begeleid, zonder ze urenlang op te houden.

24 blikjes bier stelen is een winkel plunderen
Als de Willem II supporters zich verzamelen voor de wedstrijd is contact tussen politie Tilburg en politie Amsterdam. De politie Amsterdam ontvangt informatie dat de groep een kiosk geplunderd zou hebben, waar deze informatie precies vandaan komt wordt nergens echt duidelijk maar vermoedelijk komt deze informatie als eerste binnen via de NS. Het is de politie Amsterdam ook niet duidelijk waar (Tilburg of Den Bosch) deze plundering plaatsgevonden heeft. Later blijkt dat er 24 blikjes bier gestolen zouden zijn. Of dit echt is gebeurd, kunnen we niet controleren.

Ook ontvangt de politie Amsterdam informatie dat er door de groep supporters in de trein gerookt wordt. De politie Amsterdam besluit daarom de groep op te vangen op Amsterdam Centraal en te controleren of ze een kaartje hebben. De verwachting van de politie is dat de groep geen kaartjes heeft en dat ze de groep terug naar Tilburg kunnen sturen. Inmiddels wordt er een tweede noodbevel voorbereid waarmee ze groep uit de binnenstad van Amsterdam weg kunnen houden en direct naar de ArenA kunnen sturen.

Reactie KingZine: Of er blikjes bier gestolen zouden zijn en door wie dat dan gedaan zou zijn is onduidelijk. Diefstal is niet goed te praten en dat keuren wij ook zeker af maar 24 gestolen blikjes is niet gelijk aan het plunderen van een kiosk. Daarnaast is het stelen van 24 blikjes bier ook geen reden om een hele groep personen slecht te behandelen.

Scanderen ACAB reden voor verbod centrum
De groep wordt bij aankomst in Amsterdam apart genomen en iedereen wordt gefouilleerd en op de foto gezet. De politie komt er hierbij achter dat iedereen in het bezit is van een kaartje. Hun noodbevel heeft dus geen nut. De politie heeft echter een tweede noodbevel voorbereid om de supporters de toegang tot de binnenstad te ontzeggen. Bij het fouilleren zouden 6 fakkels, 4 stuks knalvuurwerk, 5 bivakmutsen en 1 bitje zijn aangetroffen. Tijdens het wachten wordt er door de groep 3 maal ACAB gescandeerd. Het scanderen van ACAB en de aangetroffen spullen zijn voor de politie reden om de groep niet meer het centrum in te laten maar naar de ArenA te begeleiden.

Reactie KingZine: Volgens de politie zijn de aangetroffen spullen een indicatie dat de groep uit is op een vechtpartij. Daarnaast worden de spreekkoren richting politie gebruikt om het ontzeggen van de toegang tot het centrum van Amsterdam te legitimeren. De aangetroffen spullen spreken niet in het voordeel van de groep, maar om op basis hiervan de vrijheden van een grote groep mensen te beperken gaat wel heel ver. Dat de politie de groep niet in het centrum van Amsterdam wenst, valt wellicht te billijken. De groep een uur vasthouden op basis van het gedrag van een enkeling gaat wel heel erg ver.

Conclusie
Met name het feit dat voetbalsupporters hun individuele rechten lijken te verliezen en als groep gestraft worden voor het gedrag van individuen of erger nog het te verwachtten gedrag van individuen blijft ons verbazen. Buiten het voetbal om zou dit tot grote sociale verontwaardiging leiden, maar bij het voetbal lijkt dit geoorloofd. Het grootste deel van de groep die naar Amsterdam afgereisd is heeft zich keurig gehouden aan alle afspraken en aan alle regels. Wat ons betreft moeten in dat geval de betreffende personen aangepakt worden en niet een hele groep. Wij blijven van mening dat de politie Amsterdam deze dag onjuist gehandeld heeft. Echter, in plaats van excuses over het handelen wordt alles recht gepraat. Het blijft van de zotte dat een individu op basis van vooroordelen en het gedrag van een ander gestraft wordt, dit moet stoppen!

Stichting KingZine zal daarom een klacht indienen bij de nationale ombudsman. De strekking van deze klacht zal zijn dat de politie in Nederland groepen personen straft voor het gedrag van individuen. Als specifiek voorbeeld zal het handelen van de politie Amsterdam rondom deze wedstrijd aangehaald worden.

scan0009 scan0010 scan0011 scan0012 scan0013 scan0014 scan0015 scan0016 scan0017 scan0018 scan0019 scan0020 scan0021 scan0022

82 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Inline Feedbacks
View all comments