Home » Supporters » Clubraad

Clubraad

In de clubraad nemen vertegenwoordigers vanuit diverse gremia plaats. Op deze wijze wordt enerzijds gewaakt over de clubcultuur en vindt een stevige verankering van de club plaats in de Tilburgse samenleving.

Namens de supporters zitten de volgende personen in de clubraad:

  • Jan van den Dries (supportersclub Willem II)
  • Nellie Dezentje (supportersclub Willem II)
  • Ben Sebregts (Stichting KingZine)
  • Pim Dirckx (stichting KingZine)

Tot de belangrijkste taken en bevoegdheden van de clubraad behoren onder andere het benoemen van bestuursleden van het Stichtingsbestuur en het goedkeuren van benoemingen van leden van de Raad van Commissarissen van de betaald voetbal organisatie. Bovendien verleent de clubraad al dan niet goedkeuring aan de jaarrekening en aan mogelijke wijziging van de statuten, clubnaam, logo, tenue en/of de clubkleuren. Daarnaast heeft de clubraad inspraak bij het goedkeuren van het meerjarenbeleidsplan en de jaarlijkse begroting. De clubraad telt maximaal 35 zetels waarvan er 30 door afgevaardigden van de volgende groeperingen worden ingenomen: Supporters, sponsors, vrijwilligers, oud-spelers, ereleden en leden van verdienste, de amateurvereniging Willem II en de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging. De clubraad kan zelf nog vijf personen benoemen voor de resterende zetels.

Wil je iets vragen of voorstellen aan een van de supporters die namens jou in de clubraad zitten stuur dan een mail naar bestuur@tilbo.com