Supporters

In de clubraad nemen vertegenwoordigers vanuit diverse gremia plaats. Op deze wijze wordt enerzijds gewaakt over de clubcultuur en vindt een stevige verankering van de club plaats in de Tilburgse samenleving.

Lees verder: Clubraad

Het supporters collectief Willem II heeft als doel om naar zowel Willem II als naar de supporters toe een duidelijk gezicht te hebben met een duidelijke achterban. In de structuur van Willem II hebben de supporters 4 plaatsen in de clubraad. Deze plaatsen worden ingevuld door twee afgevaardigde van de supportersclub en twee afgevaardigde van Stichting KingZine.

Lees verder: SCW