Stadionplannen gepresenteerd aan supporters

14
2894

Vanochtend heeft algemeen directeur Berry van Gool samen met Hypercube aan een afvaardiging van Stichting KingZine en Supportersclub Willem II de plannen voor de ontwikkelingen van het stadion gepresenteerd.

Willem II is op dit moment bezig om een concreet voorstel voor de gemeente te formuleren. Een aan Willem II gelieerde entiteit zal het stadion kopen, waarbij het stadion op diverse onderdelen ontwikkeld gaat worden. Bij het opstellen van deze plannen worden alle gremia, waaronder supportersvertegenwoordigers, betrokken. Het streven is om het voorstel op 18 december 2017 in de gemeenteraad in stemming in te brengen.

Ontwikkeling van het stadion is nodig om van Willem II een stabiele eredvisieclub te maken. Dit blijkt niet alleen uit het gezonde verstand, maar ook uit berekeningen die door Hypercube zijn uitgevoerd. Willem II verkeert momenteel in de positie dat de kans dat het degradeert 30% bedraagt. Bij gelijkblijvende financiele middelen zal Willem II dus gemiddeld 1 keer in de 3 jaar degraderen. Bij een ontwikkeling van het stadion zal dit percentage worden teruggebracht naar 7%. Op dit moment wordt berekend en uitgezocht wat de ontwikkeling van het stadion kan opleveren en wat de kosten hiervan zullen zijn. Het is nu zaak voor Willem II om een goede modus te vinden tussen kosten en opbrengsten en een breed gedragen voorstel te formuleren.

Maar wat gaat er dan concreet gebeuren?

Hypercube heeft een aantal scenario’s uitgewerkt. Een overzicht van de scenario’s is hier te vinden:
Scenario’s Willem II stadion (2)

Zoals het er nu naar uit ziet, gaat Willem II werken aan een voorstel dat een combinatie van scenario 1 en 2 inhoudt.

Een paar in het oog springende veranderingen zijn de volgende:

De huidige entree zal worden gewijzigd. Het stadion zal worden opgedeeld in een aantal sectoren. De toegangscontrole zal gaan plaatsvinden bij de tribuneopgang. Verder zal de omloop klantvriendelijker worden gemaakt. Dit houdt onder meer in verbreding van de omloop en meer horeca- en toiletgelegenheden. Dit houdt automatisch in dat ook de buitenkant van de KingSide zal worden aangepakt.

De KingSide zal zogenaamde safe standing plaatsen krijgen. Ook zullen de grachten worden gedempt om een meer klantvriendelijkere uitstraling te krijgen. Bij de KingSide zullen 3 rijen met stoelen worden toegevoegd. Dit creeert een extra capaciteit van zo’n 500 plaatsen. De mogelijkheid bestaat om dit ook voor de andere zijdes te doen, maar de noodzaak is hiervoor nog niet aanwezig. Uitbreiding van het aantal zitplaatsen naar onderen is een kostbare aangelegenheid, omdat het dak dan moet worden verlengd en de lichtmasten moeten worden aangepast. Verder is het de bedoeling om het aantal businessrooms uit te breiden van 18 naar 25. De extra businessrooms zullen komen in de hoekvakken O en P.

Er is ook veel te doen geweest over de locatie van het uitvak. De KNVB schrijft voor dat het uitvak zich niet mag bevinden naast een vak met safe standing-plaatsen. Er is dan ook bekeken om het uitvak te verplaatsen naar vak K. De supportersafvaardiging heeft kenbaar gemaakt hier geen voorstander van te zijn. Een uitvak naast de KingSide brengt namelijk de nodige sfeer in het stadion. Ook uit kosten- en logistiekoogpunt is verplaatsing van het uitvak geen eenvoudige opgave. Op dit moment heb je namelijk een prima ontsluiting via de Ringbaan. Dit zal bij verplaatsing van het uitvak een stuk moeilijker worden. Vanwege deze argumenten is verplaatsing van het uitvak voorlopig on hold gezet.

De komende tijd zal een en ander verder worden uitgewerkt en zal duidelijk worden of de plannen van Willem II realiseerbaar zijn. De supportersvertegenwoordigers die bij de plannen zijn betrokken, zullen er uiteraard voor zorgen dat er voldoende oog is voor de wensen van de supporters. Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben, dan kan je dit altijd kenbaar maken in de comments onder door dit bericht of door een mail te sturen naar info@tilbo.com

14 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Inline Feedbacks
View all comments