Reactie Willem II op berichtgeving BD

30
2316

Zojuist is een kort bericht op de officiele site van Willem II geplaatst naar aanleiding van de berichtgeving in het Brabants Dagblad.
De Raad van Commissarissen en het Stichtingsbestuur reageren als volgt:

In het beleidsplan van Willem II staat geformuleerd dat Willem II structureel een stabiele eredivisieclub moet worden. Hierin passen een aantal ontwikkelingen die op de steun van de Raad van Commissarissen en het Stichtingsbestuur kunnen rekenen, zoals de benoeming van Joris Mathijsen tot technisch directeur, de stadionontwikkelingen alsmede de investeringen in het nieuwe jeugdcomplex aan de Rueckertbaan.

Het Stichtingsbestuur heeft het handelen van c.q. de relatie met de Raad van Commissarissen ter discussie gesteld. Daarover wordt in verband met het onderling te voeren overleg geen nadere toelichting gegeven.
Beide partijen hebben gezamenlijk besloten het vervolgoverleg hierover uit te stellen tot na de transferperiode.
Zowel de Raad van Commissarissen als het Stichtingsbestuur spreekt het vertrouwen uit dat na de vakantieperiode de verschillen van inzicht zullen worden opgelost.

De Raad van Commissarissen en het Stichtingsbestuur betreuren het ten zeerste dat in het artikel van het Brabants Dagblad van zaterdag een onjuiste voorstelling van zaken wordt gegeven. Benadrukt wordt dat van “de oppositie” waarover in het artikel van het Brabants Dagblad wordt gesproken geen sprake is.

Raad van Commissarissen en Stichtingsbestuur van Willem II

Het geschil tussen de Raad van Commissarissen en het Stichtingsbestuur is al langer bekend bij Stichting KingZine. De afgelopen weken is binnen en buiten de clubraad langdurig en veelvuldig contact geweest met diverse personen binnen en buiten de conflictsituatie. Het conflict wordt toegespitst op de positie van Berry van Gool, maar de feitelijke oorzaken liggen veel dieper. Al geruime tijd is er sluimerende irritatie tussen de Raad van Commissarissen en het Stichtingsbestuur over de wijze waarop beide gremia hun (statutaire) bevoegdheden uitoefenen, zich presenteren naar buiten toe en elkaar bejegenen. Deze onvrede is tot uitbarsting gekomen, nadat de Raad van Commissarissen het voornemen heeft geuit om Berry van Gool op non-actief te stellen dan wel te ontslaan. Het Stichtingsbestuur heeft haar vraagtekens gezet bij het traject dat hierbij wordt gevolgd en heeft overwogen het vertrouwen in de Raad van Commissarissen op te zeggen.

Het Stichtingsbestuur heeft het voornemen gehad de conflictsituatie voor te leggen en te bespreken met de clubraad en heeft hiervoor een bijzondere clubraadvergadering uitgeschreven voor 5 juli jl. Twee dagen voordat de clubraadvergadering zou plaatsvinden, is het conflict bevroren en is besloten de kwestie over de vakantieperiode heen te tillen. Door de berichtgeving in het Brabants Dagblad is de kans anwezig dat alsnog een vervroegde clubraadvergadering zal plaatsvinden. Wij zullen hierover uiteraard informeren via Tilbo.

Hoe het conflict zich zal ontwikkelen, of de situatie met de huidige bewindspersonen nog op te lossen is en of de positie van Berry van Gool en andere bewindspersonen door de ontstane situatie te redden valt, is op dit moment nog niet te zeggen. Stichting KingZine betreurt de ontstane situatie die nu op straat is komen te liggen zeer en zal een en ander op de voet blijven volgen met het clubbelang als voornaameste leidraad.

30 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Inline Feedbacks
View all comments