Reactie stichtingsbestuur!

19
3791
Foto: Brabants Dagblad

Enige tijd geleden werd op deze site een open brief aan het stichtingsbestuur geplaatst, uit naam van de supporters. Nadat het ook door diverse andere media werd opgepikt, is er nu een reactie gekomen van het stichtingsbestuur. Wat vind jij er van?

Geachte dame en heren van het supporterscollectief,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw open brief van zondag 13 september jl. waarin u aangeeft dat het aangekondigde vertrek van Mark van Boekel, als voorzitter van de Raad van Commissarissen, bij veel supporters vragen oproept. U vraagt ons namens de supporters om hierover meer duidelijkheid te scheppen.

Vooraf: het is niet gebruikelijk dat het Stichtingsbestuur op deze wijze in het openbaar, met welk gremium van Willem II dan ook, communiceert. Dat doen we dan ook maar eenmalig en we verwijzen in de toekomst nadrukkelijk naar de clubraad, waar iedereen de gelegenheid heeft zijn of haar opmerkingen, adviezen of kritieken te bespreken. De “Commissie van Wijze Mannen” heeft in haar rapport: Willem II gezond terug in de Tilburgse samenleving, “Investeren in de toekomst” nadrukkelijk beschreven dat de zittingsduur van bestuurders beperkt moet worden en er regelmatige vernieuwing in de bestuurlijke geledingen moet zijn.

Paul Bottelier heeft dit keurig in de statuten vertaald, de zittingsduur van een bestuurder vastgelegd en beperkt tot drie jaar, met een herbenoemingsmogelijkheid van nog één termijn van drie jaar, om te voorkomen dat er een “old boys network” ontstaat . Ieder bestuurslid dient zelf te bepalen of hij of zij voor een herbenoeming in aanmerking wil komen. Mark heeft om hem moverende redenen besloten niet voor een tweede termijn te gaan.

Mark van Boekel is zonder twijfel een clubman in hart en nieren. Dat schreven we eerder in een persbericht. De club kijkt positief terug op de afgelopen drie jaar waarin Mark met toewijding zijn functie heeft vervuld, samen met de andere commissarissen. En net als met zoveel andere clubmensen zal en wil Mark ook bij de club blijven, zij het niet als bestuurder.
De Raad van Commissarissen bestaat (tijdelijk) uit vier personen die met hart en ziel toezicht houden en zeer betrokken zijn bij Willem II. De directeur/bestuurder bestuurt en de Clubraad benoemt en stelt plannen en jaarstukken vast  ( Rapport van de Wijze mannen). Dat blijft zo. Er is geen twijfel over de bestuursvorm in de toekomst. Die blijft zoals in de statuten is vastgelegd.

Maar zoals in elke organisatie is er in elke geleding van de club ruimte voor interne discussie. Deze discussie, het elkaar scherp houden, is noodzakelijk om de positieve ontwikkeling van Willem II te bevorderen. De club staat er op dit moment sportief en organisatorisch goed voor en is financieel gezond. Dat is mede te danken aan de discussies die intern worden gevoerd alsook aan de gemeente en een negental externe financiers die, onder leiding van Paul Bottelier, Willem II destijds van een faillissement hebben gered. Noodzakelijk op dat moment!  Maar Willem II wil een gezonde en stabiele organisatie zijn die op eigen benen kan en wil staan. Er is dan ook totaal geen sprake van het aantrekken van oude of nieuwe externe financiers. Volgens informatie van een van u, berustte deze vraag overigens op een gerucht.

Wij hopen met deze brief  uw vragen te hebben beantwoord en de ontstane onrust te hebben weg genomen. Onrust kan onze club namelijk niet gebruiken. Er is nog veel werk aan de winkel om de aanbevelingen van de Wijze Mannen, die vertaald zijn in het Willem II beleidsplan, te realiseren. Directie en commissarissen werken hard aan de uitwerking van die plannen, een financieel gezonde club in categorie 3, een goede jeugdopleiding als kweekvijver voor de eerste selectie, een duurzaam technisch beleidsplan. Dat de supporters alert zijn is prima. De Wijze Mannen hebben daar ook heldere uitspraken over gedaan. (“Supporters mogen dan misschien als lastig of opstandig worden ervaren, zij zijn het hart van de club. Zij houden letterlijk van Willem II en zij hebben er veel tijd en energie voor over. Het is verstandig vooral die hartsverbondenheid te waarderen”).

Dat alert en betrokken zijn, kan prima in de clubraad. Daar is de betrokkenheid van supporters al vertaald in deelname in de financiële commissie en de benoemingsadviescommissie bij leden van de raad van Commissarissen. Omdat de Clubraad direct betrokken is bij de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen, dus ook de supporters,  verbaast het ons dat er sprake is van broos vertrouwen. Daarbij komt nog dat de SCW met vier mensen vertegenwoordigd is in de Clubraad, waar ook altijd directeur en commissarissen aanwezig zijn en alle vragen kunnen worden gesteld !!

Onze club staat er goed voor, de rust wordt alom geprezen en dat willen we graag zo houden om de ontwikkeling van Willem II tot een stabiele en financieel gezonde eredivisie club te realiseren.  Daar hoort bij dat we elkaar scherp houden, soms van mening verschillen, maar steeds respect voor beslissingen van personen en besluiten van directie en RvC hebben. Want zoals wederom de Wijze Mannen schreven: “ De Commissie heeft de indruk dat een van de oorzaken van die frustratie is, dat velen zich verantwoordelijk voelen of weten, maar als iedereen verantwoordelijk is, is uiteindelijk niemand dat”.

Met dank voor de alertheid, maar met het nadrukkelijke verzoek om in de toekomst dit soort vragen eerst in de Clubraad te bespreken, om recht te doen aan het belangrijke orgaan Clubraad en om onnodige onrust te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

Het Stichtingsbestuur

19 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Inline Feedbacks
View all comments