Privacy

Privacybeleid Stichting KingZine

24-05-2018  versie 1.0
Laatst aangepast op 25-05-2018.

Dit is de privacyverklaring van Stichting KingZine, gevestigd te Tilburg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18066779, hierna te noemen: `KingZine`. Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel jouw vraag dan gerust per e-mail aan: info@tilbo.com
In onderstaande overzicht kun je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van je verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

DoelWelke gegevensGrondslagBewaartermijnOntvangers
Inschrijving website Tilbo.com
 • Gebruikersnaam
 • Email
 • Wachtwoord
Uitvoering
overeenkomst
Account blijft actief tot eventueel verzoek tot verwijderenBeheerder site Tilbo.com
Verwijderen
account website tilbo.com
 • Gebruikersnaam
 • Email
ToestemmingNa verzoek wordt een verificatie verstuurd waarna door persoonlijke bevestiging de account automatisch wordt verwijderdBeheerder site Tilbo.com
Inschrijving vriend Stichting KingZine
 • Naam
 • Email
 • Adres
 • Woonplaats
 • Postcode
 • IBANnr
Uitvoering
overeenkomst
Zolang de overeenkomst loopt. Na opzegging worden binnen 6 maanden alle gegevens verwijderdBeheerder Tilbo.com, secretaris St. KingZine
Uitschrijving vriend Stichting KingZine
 • Naam
 • Email
 • Adres
 • Woonplaats
 • Postcode
 • Telnr
 • Lidnr
ToestemmingNa ontvangst opzegging wordt binnen 6 maanden de gegevens verwijderdSecretaris St. KingZine
Versturen digital bericht (nieuwsbrief)
 • Gebruikersnaam
 • Email
Uitvoering
overeenkomst
Onderdeel lidmaatschap vriend van KingZine. Gebruiker kan op elk moment zichzelf afmelden voor ontvangst nieuwsbrievenBeheerder Tilbo.com

E-marketing, informatie

Bestellen producten webshop
 • Naam
 • Email
 • Adres
 • Woonplaats
 • Postcode
Uitvoering
overeenkomst
Bestelgegevens blijven bewaard. Bestellingen ouder dan 2 jaar worden verwijderdBeheerder webshop Tilbo.com

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. Je kunt jouw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door jouw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt KingZine jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die KingZine met jouw heeft, tenzij KingZine wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft je een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens je hebt het recht de KingZine te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij de KingZine op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de KingZine deze verwijdering doorgeven aan de betreffende functionarissen die de betreffende gegevens van de KingZine hebben ontvangen. De accountgegevens van jezelf zijn via je eigen profielpagina aan te passen. Jouw account verwijderen doe je door een email te sturen aan website@tilbo.com met opgave van je gebruikersnaam en emailadres waarmee je jouw account hebt geregistreerd. Er word door de beheerder van Tilbo.com dan een email gestuurd waarin door verificatie van het bericht jouw account dan automatisch verwijderd wordt!

Beveiliging persoonsgegevens
KingZine treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien je jezelf als minderjarige wenst te registreren als vriend van KingZine dien je hiertoe expliciete toestemming van jouw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website Tilbo.com. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren.

Contactgegevens
Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of KingZine wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kunt je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Administratie Stichting KingZine  administratie@tilbo.com

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.