Opiniestuk in Brabants Dagblad over conflict

31
2345

Vanochtend is in het Brabants Dagblad een gastopinie geplaatst van twee Bossche advocaten over het interne conflict bij Willem II. Een grondige juridische analyse, waarin helaas wel wordt uitgegaan van enkele feitelijke onjuistheden en dat om die reden toch wel genuanceerd dient te worden.

Tot op heden heeft het Brabants Dagblad alleen nog maar over het conflict bericht vanuit de visie van de Raad van Commissarissen. Over het handelen van het Stichtingsbestuur kan het nodige worden gezegd, maar vast staat dat zij met betrekking het de communicatie wel binnen de lijntjes kleuren en het conflict niet uitvechten via de media.

Via Tilbo proberen wij zoveel mogelijk op een objectieve wijze over het conflict te berichten. Om die reden zullen wij een aantal onjuistheden in de gastopinie van de Bossche advocaten benoemen.

Het klopt dat het Stichtingsbestuur en de clubraad niets te zeggen hebben over een beslissing van de Raad van Commissarissen om afscheid te nemen van Berry van Gool. Ten onrechte wordt nu gedaan alsof het conflict is veroorzaakt omdat het Stichtingsbestuur van mening is dat Berry van Gool moet aanblijven. In een eerder artikel zijn wij al ingegaan op de achtergronden van het conflict. In het kort komt het er op neer dat het Stichtingsbestuur en de Raad van Commissarissen allebei vinden dat de andere partij haar bevoegdheden te buiten gaat. De Raad van Commissarissen zou zich niet beperken tot een toezichthoudende taak, maar zich te veel bezighouden met de uitvoerende taak en het beleid mee bepalen. Ook zou de Raad van Commissarissen tekortschieten in haar werkgeversrol richting directie. Het Stichtingsbestuur zou zich teveel bevoegdheden toe-eigenen en teveel opereren als de voorzitter van de club.

Het is vervelend voor de Algemeen Directeur dat zijn positie in de media nu het middelpunt van het conflict wordt genoemd. Hierdoor is de (voormalige) voorzitter van de Raad van Commissarissen Jack Buckens in een artikel in het Brabants Dagblad van 8 augustus – klik hier – en in een uitgebreide brief aan de clubraad ingegaan op het functioneren van de Algemeen Directeur. Jack Buckens had dit niet hoeven doen, omdat het Stichtingsbestuur en de clubraad niets te zeggen hebben over het functioneren van Berry van Gool.

In het opiniestuk van de Bossche advocaten is vermeld dat de Raad van Commissarissen veel gesprekken heeft gevoerd met Van Gool en dat het Stichtingsbestuur hier lucht van heeft gekregen en vervolgens de clubraad is gaan informeren. Vervolgens zou de conclusie zijn getrokken dat Berry van Gool behouden zou moeten blijven. Dit is onjuist. Op 1 juni heeft de Raad van Commissarissen aan Berry van Gool kenbaar gemaakt dat men afscheid van Berry wil nemen. Op 28 juni is de clubraad geinformeerd door het Stichtingsbestuur dat een vertrouwensbreuk is ontstaan. In de vier weken tussen beide data was het helaas niet gelukt om het conflict intern op te lossen. Het Stichtingsbestuur heeft om die reden een bijzondere clubraadvergadering uitgeschreven op 5 juli om de clubraad te informeren. Op 2 juli is deze clubraadvergadering geannuleerd, omdat de Raad van Commissarissen en het Stichtingsbestuur hadden besloten om de conflictsituatie te bevriezen voor een periode van 2 maanden. Het Stichtingsbestuur en de Raad van Commissarissen hadden gezamenlijk besloten tot een mediationtraject.

Op 7 juli verschijnt de eerste berichtgeving in het Brabants Dagblad over het conflict. Mede naar aanleiding hiervan wordt door een aantal clubraadleden een extra clubraadvergadering aangevraagd. Vooruitlopend op deze vergadering is de bevriezing doorbroken en is uitgebreid intern en extern gecommuniceerd over het conflict. Na een 5,5 uur durende vergadering vorige week woensdag 8 augustus heeft de clubraad geoordeeld dat zij voldoende was geïnformeerd door het Stichtingsbestuur en dat er door de informatie die van de Raad van Commissarissen was ontvangen geen noodzaak was om de Raad van Commissarissen ook nog aan te horen. Vervolgens is door de clubraad het vertrouwen in het Stichtingsbestuur uitgesproken. De dag hierop heeft het Stichtingsbestuur het vertrouwen opgezegd in de Raad van Commissarissen en is een Algemene vergadering van Aandeelhouders uitgeschreven voor 28 augustus. Dit is het enige instrument dat het Stichtingsbestuur heeft. Het Stichtingsbestuur kan niet een individuele commissaris wegsturen, ook al zou een individuele commissaris de kiem van het conflict zijn en zouden er geen problemen zijn met overige commissarissen. Twee commissarissen, Jack Buckens en Jan Scheerlinck hebben inmiddels de eer aan zichzelf gehouden.

Zoals wij afgelopen vrijdag in een artikel op Tilbo hebben benoemd, is de structuur van Willem II zoals die is bedacht door de “Drie wijzen mannen” een goede structuur. Ieder gremium binnen de club wordt op een of andere manier gecontroleerd, ook het Stichtingsbestuur. Wanneer het Stichtingsbestuur haar boekje te buiten zou gaan, wordt zij terug gefloten door de clubraad. De clubraad heeft echter in grote meerderheid besloten dat het Stichtingsbestuur niet hoeft te vertrekken.
Dat dit conflict schadelijk is voor de club is een ding wat zeker is. Dat dit conflict dan ook zo spoedig mogelijk moet worden beëindigd, is een feit. Hopelijk gebeurt dit voor 28 augustus. Dat hierbij nog meer koppen moeten rollen is inmiddels ook onvermijdelijk. Laten we hopen dat de wond niet blijft etteren en dat er zo spoedig mogelijk een einde komt aan het interne conflict. Wanneer de kruitdampen zijn opgetrokken zal iedereen eens goed in de spiegel en zal de rol van ieder gremium goed geanalyseerd moeten worden om te voorkomen dat zo’n conflict zich in de toekomst nog een keer voordoet.

31 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Inline Feedbacks
View all comments