Gemeente Breda en nak totaal doorgeslagen

26
2980

De deskundigen zijn het er over eens. Het valt wel mee met het supportersgeweld in Nederland. 99,9% van alle bezoekers van voetbalwedstrijden willen gewoon met maten onder het genot van een biertje genieten van een mooie pot voetbal. Volgens deze deskundigen moet je dan ook niet alle supporters over 1 kam scheren, maar is een dadergerichte aanpak geboden. Helaas blijven de autoriteiten deze aanbevelingen naast zich neerleggen.

We kregen al een vervelend gevoel toen wij hoorden dat we in eerste instantie slechts 500 kaarten zouden krijgen voor nak-uit. Voor de vorm werd nog geopperd dat we 250 extra kaarten konden “verdienen” Wanneer je weet wat voor voorwaarden hieraan zijn verbonden, weet je dat dit voor de Bredase autoriteiten en nak nooit een reële optie is geweest. Lees mee en huiver hoe gastvrij de Willem II-supporters vanuit het Bredase worden ontvangen. We kunnen wederom maar 1 conclusie trekken; alle supporters zijn criminelen.

Los van het feit dat je de discussie kunt voeren tot hoever je je zo schandalig wilt blijven behandelen om je favoriete club aan te moedigen, is het maar de vraag of we 250 kaarten extra krijgen wanneer daadwerkelijk aan de voorwaarden wordt voldaan en is het voor ons simpelweg onmogelijk om een paar dagen voor de wedstrijd nog voldoende bussen te regelen. Er zullen dan ook slechts 500 Willem II-supporters naar Breda mogen afreizen volgende week zondag.

Vandaag heeft de lokale driehoek het volgende besloten:

NAC wordt gevraagd Willem II te verzoeken meer duidelijkheid te geven over onderstaande vragen ten einde de driehoek in staat te stellen een goede afweging te maken.

Motivatie:

In een mail van 12 januari 2015 aan NAC is vanuit Willem II het door de driehoek gevraagde ‘plan van aanpak’ gepresenteerd. Dit ‘plan’ bestaat uit een korte opsomming in de mail van de volgende maatregelen:

• Geen alcohol op de heen en terug reis;

• Vooralsnog staat er een supportersoverleg tussen beide clubs gepland op 13 januari 2015 te Tilburg;

• Indien gewenst fouilleert Willem II haar supporters onder toezicht van de politie Tilburg voor vertrek;

• Willem II neemt extra stewards mee.

Inmiddels is vernomen dat Willem II de kaartverkoop niet in eigen hand heeft gehouden waardoor de voltallige harde kern van Willem II over toegangskaarten beschikt. Er is dus niet op de kaartverkoop gestuurd om de risicosupporters zoveel als mogelijk te weren.

Daarnaast is het geplande gesprek tussen de georganiseerde supporters op 13 januari 2015 niet doorgegaan. Inmiddels is een nieuwe datum gepland op dinsdag 20 januari 2015.

De lokale driehoek gaat er vooralsnog van uit dat dit wel doorgaat. De uitkomst van dit gesprek is daarmee nog niet bekend.

De lokale overheid wil graag een uitgewerkt plan van aanpak met daarin duidelijkheid omtrent de volgende punten:

– Aangegeven wordt dat er extra stewards mee zullen komen vanuit Willem II maar niet hoeveel en hoe zij worden ingezet.

– Ook is fouillering van de supporters in Tilburg onder toezicht van de politie zo blijkt uit de mail niet geregeld. De politie in Tilburg is ook niet op de hoogte. In het plan moet een uiteenzetting worden opgenomen op welke wijze de fouillering en de schouw van de bussen voor vertrek plaats gaat vinden.

– Willem II geeft aan dat er geen alcohol in de bussen wordt toegestaan.. Verder is niet aangegeven wat wordt gedaan met al dronken supporters die zich aanmelden voor het vertrek.

– Daarnaast moet middels het uitgangspunt van het geplande gesprek tussen de supporters zijn, dat er een start gemaakt wordt met het doorbreken van de geweldsspiraal rondom de wedstrijden tussen de beide clubs.

De lokale overheid houdt zich het recht voor de maatregelen aan te scherpen, als het op voorhand fout gaat. Daarnaast zullen supporters die op voorhand bij incidenten en confrontaties worden aangetroffen waar mogelijk aangehouden en aan hen zal een stadionverbod en omgevingsverbod worden opgelegd.

Extra maatregelen vanuit Breda/NAC

De ME zal de bussen vanuit en naar Tilburg begeleiden en er is toezicht op de viaducten van de A 58, op de route van de bussen.

De supporters van Willem II worden bij het betreden van het vak door de stewards van NAC gefouilleerd. Willem II zal dit communiceren met haar supporters.

NAC draagt zorg voor een extra buffer langs het hek, welke eveneens voorzien is van een net.

Na afloop zorgen stewards van Willem II voor een buffer in de zone achter het stadion en zorgen voor een snelle afvoer van de Willem II supporters in de bussen. Stewards en beveiligers van NAC zorgen voor een extra bufffer aan de zijde van vak G.

Indien aan al deze voorwaarden voldaan is op dinsdag 20 januari 2015, kan de lokale overheid de beslissing nemen akkoord te gaan met de verkoop van de overige 250 kaarten voor de Willem II supporter vanaf woensdag 21 januari 2015.

Indien er rondom de wedstrijd grote incidenten plaats vinden tussen de supportersgroepen zal dit aanleiding geven tot een mogelijk ambtelijk besluit om geen uitsupporters meer toe te staan rondom deze wedstrijden.

Ik verwacht je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met sportieve groet,
NAC Breda,

26 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Inline Feedbacks
View all comments