gemeente Amsterdam kan behandeling Willem II-supporters niet verantwoorden

14
1582
(foto: (c) De Kruikenzeiker.nl)

Het was even stil na de laatste berichten over de behandeling van Willem II-supporters door de politie in Amsterdam op 3 november jl. De gemeente Amsterdam heeft nu enkele documenten verstrekt over de behandeling van een groep Willem II-supporters op zaterdag 3 november 2018 rondom de wedstrijd Ajax – Willem II.

Voor de liefhebbers: deze documenten zijn hieronder te vinden:

stukken WOB-verzoek

Uit deze documenten blijkt onomstotelijk dat de gemeente Amsterdam geen enkele rechtvaardiging heeft voor het op de foto zetten en vasthouden van een groep Willem II-supporters zonder eten, drinken en sanitaire voorzieningen. De politie en gemeente proberen later het straatje schoon te vegen met aantoonbare leugens. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd!

We gaan terug naar 3 november 2018. De wedstrijd Ajax – Willem II is gekwalificeerd als een laag risico wedstrijd. Dit houdt in dat Willem II-supporters zonder enige restricties richting Amsterdam mogen reizen. Echter, een dag eerder op vrijdag 2 november 2018 vindt er in Amsterdam overleg plaats, omdat berichten zouden zijn ontvangen dat Willem II-supporters op het Thorbeckeplein de wedstrijd zouden willen bekijken. De politie Amsterdam wil dit voorkomen en vraag de burgemeester om een noodbevel voor bereiden.

Een noodbevel is geregeld in de Gemeentewet. In deze wet is in artikel 175 bepaald dat “in geval van oproerige beweging, van andere ernstige wanordelijkheden of van rampen dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, de burgemeester bevoegd is alle bevelen te geven die hij ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig acht.”

Een noodbevel geldt als een uiterst redmiddel, een ultimum remedium. Een burgemeester kan dus niet te lichtvaardig omgaan met het verstrekken van dergelijke bevelen.

Aan burgemeester Halsema wordt gevraagd om een noodbevel voor te bereiden tegen Willem II-supporters om te voorkomen dat supporters zonder kaartje voor de wedstrijd in de binnenstad de confrontatie met Ajax-supporters uitlokken.

Dan wordt het zaterdag 3 november. Om 13.12 uur wordt de burgemeester gemaild dat de politie in Amsterdam actief blijft monitoren en probeert te voorkomen dat supporters van Willem II naar de binnenstad gaan.

Vervolgens wordt een eerste concept noodbevel opgesteld. Dit noodbevel luidt als volgt:

Personen die zich alleen of in groepsverband manifesteren als supporter van Willem II en of FC Antwerp, of als zodanig worden herkend door de politie, en die niet in het bezit zijn van een toegangsbewijs voor de wedstrijd Ajax – Willem II, zich dienen te verwijderen uit of te verplaatsen in Amsterdam en daarbij de aanwijzigingen van de politie op te volgen.

De politie in Amsterdam verwachtte dat de hele groep Willem II-supporters niet over een kaartje zou beschikken, zoals blijkt uit een e-mail van 14.36 uur. Niets is echter minder waar. De gehele groep heeft een toegangskaartje. Dit is reden om een tweede noodbevel uit te vaardigen. Dit noodbevel volgt om 16.10 uur:

Personen die zich alleen of in groepsverband manisfesteren als supporter van Willem ii en of FC Antwerp, of als zodanig worden herkend door de politie dienen zich gelet op het risico op confrontaties en wanordelijkheden vanuit de binnenstad te verplaatsen naar het stadion en daarbij de aanwijzingen van de politie op te volgen.

Er zijn dus twee noodbevelen uitgevaardigd. Een waarin is bepaald dat Willem II-supporters zonder geldig toegangskaartje zich uit Amsterdam dienen te verwijderen en een waarin is bepaald dat Willem II-supporters zich vanuit de binnenstad dienen te verplaatsen naar het stadion.

Uit de documenten van de dag van de wedstrijd en een dag eerder is dan ook geen enkele rechtvaardiging te vinden voor de wijze waarop Willem II-supporters daadwerkelijk door de politie zijn behandeld: het uren vasthouden, het op de foto zetten en het verstoken blijven van eten en drinken en sanitaire voorzieningen.

Het is schrijnend dat om 18.28 uur doodleuk aan de burgemeester wordt gemaild dat er eten en drinken zal zijn voor de Willem II-supporters. De feitelijke situatie was anders.

Een dag later, op 4 november – na de diverse berichten in de media – probeert de politie Amsterdam haar straatje schoon te vegen door een schriftelijke onderbouwing te geven op haar handelwijze. Er zou een confrontatie op handen zijn geweest en leden van de harde kern van Ajax zouden zich rondom het station hebben verzameld. Of dit daadwerkelijk zo is, kunnen we niet uit de overige stukken opmaken. Het is opvallend dat in de stukken een dag eerder met geen woord hierover wordt gerept. Het is bovendien triest om te lezen dat de politie met geen woord rept over de feitelijke uitvoering van de noodbevelen, de vergaande maatregelen zoals het op de foto zetten van alle supporters en dat er doodleuk leugens worden verkondigd. Zo wordt in de brief van de politie vermeld dat er een eetstalletje in Tilburg zou zijn geplunderd en dat het treinmeubilair zou zijn beschadigd. Inmiddels staat vast dat dit niet is gebeurd. Verder staat vermeld dat een groot deel van de Willem II-supporters niet in het bezig zou zijn van een kaartje. Ook dit klopt niet. Daarnaast zouden Willem II-supporters hun omwissel vouchers hebben verscheurd. Dit kan misschien zou zijn, maar dit was puur uit frustratie door de behandeling. De voorlaatste alinea uit de brief is het meest sneu:

Het is ook mijn ervaring dat wanneer een confrontatie door de overheid wordt voorkomen, veel partijen belang hebben om in de media het beeld geven dat het vooral aan anderen ligt (doorgaans de politie of de andere voetbalclub) en er bij de eigen club louter sprake is van goedwillende en uiterst vriendelijke supporters. De feiten en ons informatiebeleid laten echter anders zien.

Concluderend blijkt – zoals we eigenlijk al wisten – dat er geen enkele rechtvaardiging is voor de behandeling van de Amsterdamse politie ten opzichte van Willem II-supporters op 3 november. Politie en gemeente kunnen geen verklaring geven om welke redenen een grote groep Willem II-supporters in het bezit van een geldig toegangskaartje en reizend op de manier die is toegestaan, urenlang is opgehouden. Hier is het laatste woord dan nog niet over gezegd. Op dit moment loopt nog een bezwaarprocedure tegen de 2 noodbevelen. Afhankelijk van de uitkomst hiervan zullen vervolgstappen worden overwogen. Daarnaast ligt nog steeds de vraag bij de politie Amsterdam en gemeente Amsterdam wat er gebeurt met de foto’s van de Willem II-supporters. Niet geheel verrassend hebben we hier nog geen antwoord op gekregen.

To be continued!

14 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Inline Feedbacks
View all comments