Update Communiqué | Clubraad 8 augustus 2018 – aanvulling door supportersafvaardiging clubraad

56
3169

Woensdagavond is de clubraad samengekomen in een extra vergadering.
Het onderwerp van bespreking was de verhouding tussen de Clubraad en het Stichtingsbestuur in het conflict tussen het Stichtingsbestuur en de Raad van Commissarissen.

De vergadering vond plaats samen met het Stichtingsbestuur. Een meerderheid van de Clubraad achtte zich na afloop van de vergadering voldoende geïnformeerd door het Stichtingsbestuur. Voor een deel gold dat niet.

Na rijp beraad en na stemming heeft de Clubraad met meerderheid van stemmen het vertrouwen uitgesproken in het Stichtingsbestuur.

Aan het slot van de bijeenkomst deed het Stichtingsbestuur een dringende oproep om te komen tot verbinding, eenheid, vertrouwen en samenwerking. Over kampen heen kijken, dit alles ten behoeve van onze club Willem II.

Update: toevoeging supportersafvaardiging clubraad
Het communique dat vannacht direct na de clubraad naar buiten is gebracht is noodgedwongen enigszins vaag. In de media (BD) leidde dit al tot enkele (onjuiste) aannames. De supportersafvaardiging in de clubraad (Stichting KingZine en Supportersclub) wil graag nog een aantal zaken benadrukken:
1. Na een urenlange vergadering vond de supportersafvaardiging unaniem dat zij voldoende geinformeerd was door het Stichtingsbestuur;
2. Op basis van alle informatie die is vertrekt voor en tijdens de vergadering is om die reden door de supportersafvaardiging unaniem het vertrouwen uitgesproken in het traject dat door het Stichtingsbestuur wordt gevolgd. Bij het vormen van dit oordeel heeft de supportersafvaardiging gekeken waar het belang van de club op dit moment het meeste bij is gebaat. De supportersafvaardiging zal de komende tijd het Stichtingsbestuur (positief) kritisch blijven volgen, net zoals zij dit de afgelopen periode heeft gedaan.
3. Mediation is voor de supportersafvaardiging absoluut geen optie (meer). Het is van belang dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de uitkomst van het conflict, hoe zuur de appel ook is waar doorheen zal moeten worden gegaan.

Het Stichtingsbestuur heeft uiteraard kennisgenomen van het standpunt van de clubraad en is zich nu aan het beraden over de vervolgstappen die zij zal gaan nemen.

56 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Inline Feedbacks
View all comments