Analyse structuur Willem II: Het werkt

27
1879

Er waren eens een aantal Tilburgers die hun sporen in het bedrijfsleven ruimschoots hadden verdiend. Veel geld verdiend. Grote bedrijven geleid. Toen zij hun schaapjes lang en breed op het droge hadden en op een wat gevorderde leeftijd raakten, vonden zij een nieuw speeltje. Een voetbalclub. Met heel hun hart en vol passie stortten zij zich op hun nieuwe speeltje. Die voetbalclub moest naar grote hoogten gestuwd worden. De oogkleppen gingen op en het gaspedaal werd ingedrukt.

We hoeven natuurlijk niet uit te leggen waar dit over gaat. Willem II ging in 2010 bijna failliet door het handelen van enkele zeer ervaren bestuurders en ondernemers. Kennelijk komen er bijzondere krachten los wanneer iemand het voor het zeggen krijgt bij een voetbalclub. Alles is geoorloofd en risico’s die anders nooit zouden worden genomen, worden nu wel genomen. Het kostte Willem II bijna de kop.

Dit mocht nooit meer gebeuren, zo vond iedereen. Willem II kon in 2010 zo afglijden, omdat niemand op de rem trapte. Dit moest anders. De structuur van Willem II werd tegen het licht gehouden door “drie wijze mannen”, Paul Bottelier, Mike Leers en Jan Melis. Zij kwamen in april 2010 met het rapport “Willem II gezond terug in de Tilburgse samenleving”. Dit rapport wordt in de wandelgangen het “rapport van de wijze mannen” genoemd. In dit rapport is een aantal aanbevelingen gedaan om crises zoals die in 2010 te voorkomen. De structuur van Willem II is aangepast, waarbij het rapport van de wijze mannen als leidraad heeft gediend.

De drie wijze mannen hadden in 2010 al voorzien dat er altijd bestuurders of toezichthouders zouden komen, die de macht naar zich toe gingen trekken. Door de huidige structuur is daar nu een stokje voor gestoken. In een artikel op Tilbo – klik hier – is de organisatiestructuur van Willem II toegelicht. De huidige structuur laat zien dat de bestuursstructuur goed werkt. De clubraad is een breed orgaan waarin het maatschappelijk veld rondom Willem II is vertegenwoordigd. Dit orgaan heeft niet veel bevoegdheden. Het enige dat zij afgelopen woensdag kon doen is het vertrouwen uitspreken in het Stichtingsbestuur of het Stichtingsbestuur naar huis sturen. Zoals bekend heeft de clubraad het vertrouwen in het Stichtingsbestuur uitgesproken. Vervolgens heeft het Stichtingsbestuur het vertrouwen in de gehele Raad van Commissarissen opgezegd. Dit is het enige instrument dat het Stichtingsbestuur in deze crisis heeft. Over het functioneren van een enkele commissarissen of directielid hebben zij niets te zeggen.

Het is vervelend en schadelijk voor de club dat het conflict zo uit de klauwen is gelopen. Alle betrokkenen moeten zich eens goed in de spiegel kijken. Het is voor de club wel van groot belang dat door dit conflict niet gemorreld gaat worden aan de organisatiestructuur. Door deze structuur worden alle gremia getoetst en kan niemand zomaar zijn eigen gang gaan. De posities moeten wel worden ingevuld door mensen die vanuit clubbelang blijven denken. Het is nu zaak dat er een Raad van Commissarissen komt die voldoende afstand weet te houden met de juiste kennis van zaken (onder andere voetbaltechnisch en commercieel). Het Stichtingsbestuur en de clubraad dienen daar samen voor te zorgen. Het Stichtingsbestuur moet dan snel terug in de oude rol als eigenaar/aandeelhouder van de club. Ze moeten niet gaan roepen dat zij het bestuur van de club is, want dat is niet zo. Als aandeelhouder dien je gepaste afstand te nemen.

Na deze crisis moet het Stichtingsbestuur de Raad van Commissarissen zijn toezichthoudende taak laten uitvoeren. Een van die taken is goed te kijken naar het functioneren van de directie. Begin eens met een profiel op te stellen hoe de directie van Willem II zou moeten functioneren. Hoeveel mensen zitten er in? Aan welke competenties moeten die voldoen? Voldoet de huidige directie daaraan? Speel dat spel eerlijk en transparant en dan komen er conclusies uit die het beste zijn voor onze club.

De conclusie is dat de huidige organisatiestructuur werkt, welke analyse hier in de media ook op los wordt gelaten. Dit conflict moet zo snel mogelijk worden beeindigd en dan moet ieder gremium zich weer gaan bezighouden met zijn eigen taak.

27 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Inline Feedbacks
View all comments